Coaching

Het is belangrijk om te weten of er een klik is. Hoe vertrouwd en veilig voel je je bij mij? Dat onderzoeken we in een eerste afspraak, de intake.

Hier komen we samen achter je coachdoel en vertel ik hoeveel coachsessies ik ongeveer verwacht nodig te hebben. Meestal zijn dat 5 sessies. Als er geen klik is of je wilt verder kijken, dan is dat prima. Is er wel een klik, dan gaan we samen verder.

In de sessies die daarop volgen ben jij geheel in de lead om te bepalen waar je het over wilt hebben en op welke manier je gecoacht wilt worden. Ik stel je een aantal opties voor en jij maakt de keuze. Ik houd je een spiegel voor en samen komen we erachter welke patronen we zien in jouw manier van handelen en hoe je dit kunt ombuigen naar iets positiefs.